Boek : Spaak Die Marsman 2

R25.00

Out of stock

SKU: JK2181 Categories: , , ,
Share this

Description

Elke boek in hierdie reeks bevat :

Stories wat logies beplan is rondom opeenvolgende fonemiese patrone

Begripsleesoefeninge wat as stimulant tot leesgenot dien.

Woordbou-oefeninge wat klankpatrone vaslê en meehelp om sowel die mondelinge as die skriftelike woordeskat uit te brei.

Taalaktiveringsprogramme om taalakkuraatheid en -ervaring uit te bou.

Toegepaste perseptuele oefeninge wat die basiese agtergrond waarop leestegniek en stelwerk gebou word, vaslê.

Boek 1 (Pret met Maljan) : Kort vokale – a, e, i, o, u en enkel konsonante

Boek 2 (Spaak die Marsman) : Lang vokale – aa, ee, oo, uu en y. Aanvangs dubbel konsonante.

Boek 3 (Hasie Doekvoet) : Monoftonge – ie, oe Diftonge – ou en ei Dubbel aanvangs- en dubbel slotkonsonante

Boek 4 (Die Raai-Raai Reis) : Diftonge – ei, ai, aai en ooi Artikuleem – ou en ui Trippel aanvangs- en trippel slotkonsonanteReading and Activities

Shop our wide range of affordable activity and fun-to-read books